Chung cư Mulberry Land tòa E được phân bố bắt đầu từ tầng 2 đến tầng 34 của tòa tháp. Mỗi sàn có tổng số 10 căn hộ, trong đó có:
 – Căn hộ loại 2 phòng ngủ: diện tích 90 m²
 – Căn hộ loại 2 PN + Studio: diện tích 100,3 m²
 – Căn hộ loại 3 phòng ngủ: diện tích 132,41 m²
 – Căn hộ loại 3 PN + Studio: 127,58 m², 135,84 m²

Mặt bằng tổng thể tòa E

Mặt bằng chi tiết căn hộ

Căn 2 phòng ngủ

Căn 2 phòng ngủ + Studio

Căn 3 phòng ngủ

Căn 3 phòng ngủ + Studio