Chung cư Mulberry Land tòa B và tòa D cao 27 tầng mỗi tầng gồm 10 căn hộ với các loại diện tích :
– Căn hộ loại 2 phòng ngủ: diện tích 114,26 m²
– Căn hộ loại 2 phòng ngủ + Studio: diện tích 123,65 m², 127,92 m²
– Căn hộ loại 3 phòng ngủ: diện tích 137,11 m², 153,97 m²

Mặt bằng tổng thể tòa b và tòa d

Mặt bằng chi tiết căn hộ

Căn 2 phòng ngủ

Căn 2 phòng ngủ + Studio

Căn 3 phòng ngủ