Chung cư Ecolife Tố Hữu tòa A1 & A2 bao gồm 13 – 14 căn hộ trên một sàn trong đó:
 – Loại căn hộ 1 phòng ngủ với cái diện tích 45,7 m² và 49,1 m²
– Loại 2 phòng ngủ: 75.9 m²
 – Loại Căn hộ 3 phòng ngủ 95,3 m² –103,1 m² – 111,8 m²
 – Loại căn hộ 4 Phòng ngủ 152,1 m² – 152,7 m²

Mặt bằng tổng thể tầng 06 - 31

Mặt bằng tổng thể tầng 32 - 34

Mặt bằng chi tiết căn hộ

Căn hộ tầng 06 - 31

Căn hộ tầng 32 - 34