Chung cư Mulberry Land tòa A bao gồm 10 căn hộ trên một sàn trong đó:
 – Căn hộ loại 2 phòng ngủ + Studio: diện tích 123,97 m², 127,92 m²
 – Căn hộ loại 3 phòng ngủ: diện tích 137,11 m², 153,97 m²
 – Căn hộ kép: 187,42 m²

Mặt bằng tổng thể tòa C

Mặt bằng chi tiết căn hộ

Căn 2 phòng ngủ + Studio

Căn 3 phòng ngủ

Căn Duplex 187,42 m²